Filipino Australian Health Professionals Inc. (FAHPi) Advisory on Access to COVID-19 Vaccination

/ newsThe Filipino Australian Health Professionals Inc. (FAHPi) is offering support for Filipinos in Canberra who are not yet vaccinated or awaiting vaccination.

Para sa karagdagang impormasyon at kapaki-pakinabang na mga link tungkol sa coronavirus (COVID-19), mangyaring bisitahin ang website link ng Australian Government Department of Health - COVID-19 Tagalog Resource

Watch our information video compaign of "Sa COVID Bakuna, ligtas ang pamilya." below:

Previous Post